Välj en sida

Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har reserverat sig mot beslutet om förtätningen av Haga. Det innebär att ca 4 av 10 förtroendevalda i Malmö håller med oss i våra synpunkter på ändringen av detaljplanen. Hur kommer det se ut efter valet?

M och L skriver i sin reservation ”Vänstermajoriteten i Malmö fortsätter i och med denna detaljplan sin förtätningsstrategi av vår stad. Förtätning kan vara positiv men vi anser att den framförallt bör ske i de centrala delarna i staden. Den föreslagna förtätningen i det här förslaget är inte tillräckligt genomtänkt och vi har nu svart på vitt att de boende i området starkt ogillar denna plan.”

Moderaterna och Liberalerna har bjudit in oss till möten. På dessa diskuterade vi dels Haga-projektet med även utvecklingen av ett hållbart och trivsamt Bunkeflostrand. Vi är mycket tacksamma för dessa möten. Att vi har blivit lyssnade på framgår tydligt i Moderaternas senaste facebookinlägg – ”Hagaområdet ska bevaras”:

”Förtätningen av Bunkeflostrand har varit kraftig de senaste åren och fortsätter att vara expansiv. Samtidigt är det tydligt att samhällsservicen inte alls byggts ut i samma takt som antalet invånare ökat. Det skapar stora påfrestningar på allt från vägnät, mataffärer till skolor och vårdcentral.
Malmömoderaterna går till val på:
– Satsningar på utökad samhällsservice i Bunkeflostrand.
– Att vidare förtätning av samhället ska ske i nära dialog med de boende i närområdet.
– Utreda möjligheterna för en på- och avfart till Yttre Ringvägen direkt från Kalkbrottsgatan.
– Medverka till och satsa på att Bunkeflostrands centrum åter ska bli ett attraktivt område för näringsidkare och boende.
– Att riva upp beslutet om förtätningen av Hagaområdet.”

Vi ser fram emot fortsatt dialog!
bland annat om:
– Skydd mot skyfall och höga havsnivåer.
Vi upplever nu den mest extrema sommarvärmen någonsin. När kommer nästa rekord? Ett skyfall i kombination med höga havsnivåer med mycket besvärliga översvämningar?
Vi menar att riskerna för översvämningar är för stora för att tillåta ytterligare utbyggnad av Bunkeflostrand innan dess att skyddsvallen, enligt utredning sedan 2008, är på plats.
Vi har dessutom ett bättre förslag än kommunens på hur detta skydd ska utformas. Kommunen vill bygga en vall i längs med gångvägen (svart linje). Vi förslår istället att vallen utformas som en strand längre ut (blå linje). På så sätt klarar vi höga havsnivåer, skyfall samtidigt som vi behåller strandängarna och dess naturvärden och ger Bunkeflostrand en STRAND! Vi återkommer till detta i ett senare inlägg.

Bunkeflostrand skyddsvall

Förslag på vall och strand för skydd mot höga havsnivåer och skyfall

Pin It on Pinterest

Share This