Välj en sida

Att göra Bunkeflostrand hållbart och trivsamt står inte högst på kommunens agenda. Därför är det svårt att förstå varför kommunen inte vill ta tillvara på vårt engagemang för utvecklingen av Bunkeflostrand. För varje nytt byggprojekt görs mycket lite för att ta hänsyn till helheten.

Vi tänker på skola, vård och omsorg, miljö, trafik, trygghet och ansvar för att bygga ett trivsamt samhälle med platser att mötas och integrera. Kommunens bostadsbolag MKB påstår att vi har ett ”blomstrande centrum”. I sin reklam säger dom ”Vi kan vårt Malmö”, men det inkluderar nog inte Bunkeflostrand och Malmöskylten står ju faktiskt under ringleden efter Bunkeflostrand.

Vi har samordnat protester mot detaljplansändringar och fått kommunen att bjuda in till två dialogmöten. Protesterna och stämningen på mötena var hätsk. På första mötet fick inte alla som ville plats i lokalen. Det framgick tydligt att Bunkeflostrandbornas tilltro till politikernas förmåga att fatta långsiktiga beslut är lågt. Vi har fått löften om vidare dialog, men den har uteblivit.

Vi vill väcka opinion och engagemang. Därför har vi skapat en blogg. För utvecklingen av ett hållbart och trivsamt Bunkeflostrand.

Vi som bloggar är ett gäng personer som förenats i samband med förslagen på förtätning av Haga. Dvs de hyreshus som ägs av MKB på bomhögsgatan, ett stenkast från kullarna i Sundsbroparken. Vi representeras av boende i omgivande villakvarter, hyresgäster i MKB, Villaföreningen i Bunkeflostrand, ”Rädda Ladan”-initiativet och flera andra med stort hjärta för vår och våra barns framtid i Bunkeflostrand. Hör av er till oss om ni vill bidra.

I bloggen gör vi inlägga om våra idéer och vårt arbete med skrivelse till kommunen. Vi kommenterar också artiklar som rör oss och Bunkeflostrands utveckling. Med Bunkeflostrand menar vi hela Bunkeflostrand, Annestad och Strandhem. Vi växer och skyltarna flyttas! Bunkeflostrand är en av de tätorter som vuxit mest av alla i hela Sverige. Vi är nu 15 000 personer, en ökning på mer än 150% på ca 18 år. Under samma period har Malmö ökat med ca 30%. Så vi bidrar i allra högsta grad till Malmös tillväxt. Men vad får vi för det? Ett tag fick vi baracker att stoppa våra barn i och som sagt ett ”blomstrande centrum”!

Pin It on Pinterest

Share This