Välj en sida

Antalet bostäder i Bunkeflostrand har ökat mycket de senaste åren, men någon väsentlig satsning på kollektiva transporter har inte skett.

Det har inneburit fler och fler bilar på vägarna med köbildning i rusningstrafik. Speciellt är det passagen via Gottorpsvägen förbi skolområdet som redan idag är ett problem i rusningstrafik då det är hastighetsbegränsning på 30 km/h, in och utfart till skola och ICA parkering samt att det finns två i stort sett motstående busshållplatser som bromsar trafiken.

Det är inte bra för miljön och det är en risk för barnen som skall till och från skolområdet.

Även de utbyggnader som pågår och planeras i Limhamn leder till att den trafik som går via Klagshamnsvägen-Kalkbrottsgatan bromsas upp vid korsningen med Annetorpsleden. Utbyggnaden av Limhamns Sjöstad har även medfört köer vid busstop på Limhamnsvägen som Lokaltidningen Limhamn Bunkeflo nyligen rapporterade om. Detta förlänger restiden både för kollektivtrafiken och biltrafiken från Bunkeflostrand.

Kommunens förslag till lösning är att fler ska åka kollektivt eller cykla till centrum.

I Bunkeflostrand bor många barnfamiljer och för dom flesta är det inte ett alternativ att först lämna barn på dagis och sedan ta en buss som tar mer än 40 minuter till centrum. Det är inte rimligt att man som boende i Bunkeflostrand och i Malmö kommun ska ha dubbelt så lång restid med kollektiv transport som boende i Svedala kommun har för att ta sig till Malmö.

Vi menar därför att Malmö kommun måste satsa på en utbyggd kollektivtrafik med snabba transporter till centrum innan man fortsätter utbyggnaden av fler bostäder i Bunkeflostrand.
Man bör också satsa på en väganslutning till yttre ringvägen i Bunkeflostrand.

Pin It on Pinterest

Share This