Välj en sida

2018-05-30 publicerades en artikel i Sydsvenskan, ett öppet brev från oss till dig Märta Stenevi.
Sydsvenskan har gett dig möjlighet att bemöta våra frågor och vår kritik. Vi tycker inte att vi fick svar på våra frågor. Dessutom finns en del felaktigheter. Dina påståenden om att de tänkta MKB-husen ska byggas på outnyttjade parkeringsplatser och att ni i övrigt inte bygger på åkermark i Bunkeflostrand, är helt felaktigt.

Eftersom en tidning har begränsat utrymme så har vi valt att utveckla vårt öppna brev till dig här på vår blogg. På så sätt hoppas vi säkerställa att vi förtydligar vår kritik och våra frågeställningar så kanske du kan gå igenom punkt för punkt och skicka det till kontakt@utvecklabunkeflostrand.se så lovar vi att publicera dina svar.

Öppet brev till Märta Stenevi

Stadsbyggnadsnämnden har, under din ledning, föreslagit en ny detaljplan för Bunkeflostrand, som innebär att ni vill tillåta MKB att bygga femvåningshus med en sjätte indragen våning mitt inne i ett befintligt bostadsområde. Detta trots att boende i de befintliga MKB lägenheterna, boende i de närliggande villorna samt boende från hela Bunkeflostrand har lämnat massiv kritik mot förslaget. Moderaterna, Liberalerna och Sverige Demokraterna har dessutom reserverat sig i samtliga instanser.  Vi kan därmed konstatera att vi som bor här inte är ensamma om att tycka att 6-våningshus i Hagaparken är huvudlöst. En boende i Bunkeflostrand passerade nybyggda hus i centrala Malmö här om dagen. Hans dotter frågade, ”Varför bygger man 4-våningshus här mitt i staden när man bygger 6-vångshus i Bunkeflostrand?” Vi har lite svårt att svara på frågan men du kanske kan hjälpa oss?

När detta drog igång för 18 månader sedan sade du att ni ville ha en dialog med oss boende men än en gång har ni visat att era löften bara var tomma ord. Vi som bor i Bunkeflostrand har hela tiden framfört att vi vill bygga ett hållbart och trivsamt samhälle, något som borde vara målsättningen för samtliga områden i Malmö kommun. Miljöpartiet med stöd av Socialdemokraterna verkar tyvärr bara vilja bygga fler bostäder.

Eftersom ni återkommande väljer att titta på varje detaljplan enskilt så är det ingen nämnd som bedömer den ackumulerade effekten av den enorma utbyggnad som görs i Bunkeflostrand. Kommer du och dina partikollegor att ta ansvar för konsekvenserna av detta om 10 år? Antagligen inte, men vi som bor här kommer få göra det. Eftersom ni inte verkar ha förmågan till bred kommunikation med de 15000 boende här ute så väljer vi nu att fortsätta ”dialogen” med dig i det offentliga. Vi vill ställa några frågor:

Fråga 1: Vad ska Miljöpartiet göra för att integrationen i Bunkeflostrand ska fungera?

Ökad integration är en av anledningarna som ni har uppgett som skäl till att förvandla ett område från ”Hus i park” till ett höghusområde.

Integration uppstår inte för att man bor på samma ort, integration handlar om att skapa möten mellan människor vilket i sig kräver att det finns platser att mötas på. När folk stänger in sig i sina bostäder för att det inte finns naturliga mötesplatser så skapar det anonymitet istället för integration. Vi förstår inte er agenda, kanske kan du förklara. Under det senaste året har några eldsjälar drivit igång ett initiativ för att skapa en mötesplats i Bunkeflostrand, ett initiativ som ni väljer att slå ner, utan någon som helst logisk förklaring.

Ni har nyligen stressat (?) fram ett beslut att riva ”Ladan”, som är belägen mitt i Bunkeflostrand där vuxna och barn naturligt rör sig. Det är en byggnad som har stått tom och övergiven troligtvis sedan 60-talet då skolan/kommunen fick köpa gården/ladan billigt. Byggnaden ser fallfärdig ut men sakkunniga, drivna Bunkeflostrandbor har informerat er om att stommen är intakt men renovering behövs. Initiativtagarna har en plan för er hur Ladan kan omvandlas till en mötesplats, något som till och med ni erkänt, saknas i Bunkeflostrand. De var dessutom villiga att driva verksamheten och har engagerat många i Bunkeflostrand som är villiga att vara med.

Följande är en del i en skrivelse som skickades till er den 25e september 2017. ”Saker och ting hänger ihop; där människor har trevligt tillsammans, där händer det saker. Vi vill kunna samverka mellan Bunkeflostrands invånare och dessutom få med våra barn och ungdomar i detta. Genom att skapa gemensamma nämnare mellan idrottsklubbar, skola, näringsliv och entreprenörskap tror vi att vi skapar engagerade människor som stärker Bunkeflos, och Malmös, själ och identitet. Vi har redan etablerat kontakt med en lärare på Ängsslättskolan som nyligen fick pris på den nationella lärargalan för Nytänkande och entreprenörskap i sitt skolarbete. Han arbetar redan 25% av sin tjänst med dessa kopplingar skola-entreprenörskap på Ängsslättskolan. Detta är bara en av de kontakter vi har skapat för idéerna med Ladan. Även Nattvandrarna har uttryckt sig mycket positiva i att ha en naturlig utgångspunkt för sin verksamhet här.”

Ursäkta frågan Märta, men hur tänkte ni nu? Här ser vi engagerade medborgares förslag till att förbättra sitt närområde och ni ser till att snabbt processa så att skolan nu yrkar på att få tillgång till ytan, riva en 100 år gammal byggnad, som för oss boende har ett kulturvärde, för att i framtiden ”kanske” bygga ut skolan. Detta trots att ni själva säger att man nu har täckt upp för behoven av skolplatser i Bunkeflostrand.

Fråga 2: Bor vi i en stad eller i en tätort utanför den?

Vi är lite fundersamma, ni politikerna säger nämligen en sak och de kommunal byggarna och bostadsförmedlarna säger en annan.

Malmöskylten står vid yttre ringleden och det komiska är att politiker och sakkunniga vid flera tillfällen sagt att vi inte ska har någon förtätning utanför yttre ringleden. Felsägning, eller hänger det ihop med att ni inte har helt koll. Bunkeflostrand ligger nämligen utanför Yttre Ringvägen, men vem vet, kanske skylten på vart gränsen till Malmö går flyttas några veckor efter detta inlägg…?

MKB marknadsför sig med ”Via kan vårt Malmö”, men då ingår nog inte Bunkeflostrand då man på deras hemsida kan man läsa att ”Bunkeflostrand är en småstadsidyll”. I Bunkeflostrand bor det fler invånare än i tätorter som Höör, Oxie och Lomma. Skillnaden är att dessa ”tätorter” upplevs som kompletta i form av balans mellan bostäder och samhällsfunktioner, vilket är mer än man kan säga om Bunkeflostrand.

Det ni nu vill driva igenom är att bygga 6-våningshus, som ni kallar 5-vångingshus, mitt i ett villakvarter. Vi kan inte låta bli att undra om de som bor i de befintliga MKB husen i området kommer att uppfatta detta som en småstadsidyll när deras lägenhet helt plötsligt ligger i ett höghusområde, med bara några meter till grannens fönster, istället för som idag, ”hus i park”?

Vi som bor här ute känner oss förvirrade, är vi stad eller land? Vore bra om vi kunde klargöra det. Skillnaden är nämligen att när man bor i staden förväntar man sig närhet till affärer, nöjen, fritidsaktiviteter etc. När man väljer att bo som vi har gjort så är man beredd att avstå från ovan men istället ha tillgång till öppna ytor, natur, kvällssol och en lugnare miljö.

Fråga 3: Vad ska alla barn och ungdomar över 10 år göra i Bunkeflostrand?

Av alla Malmös delområden har Bunkeflostrand flest barn och ungdomar mellan 0-19 år, ca 3300. Lindängen, som kommer på plats nummer två, har 2000 barn och ungdomar. Ni har varit jätteduktiga på att planera och bygga lekplatser i Bunkeflostrand. Det finns minst 14 kommunala lekplatser. Problemet är att barn växer och blir större, vare sig vi vill det eller inte. Vad ska alla som är över 10 år göra, var är den planeringen. Hur ska vi få till integration när det inte finns en enda mötesplats för ungdomarna? Vilket är det kommunala ansvaret här? Varför uppmuntrar och stöttar ni inte medborgarinitiativ som ”Ladan” som åtminstone skulle ge ett café, där både unga och vuxna kunde mötas? Ni vill inte göra något, vi får inte göra något, hjälp oss förstå hur detta ska kunna bli bra?

Fråga 4: Vilka är miljökonsekvenserna av att ni förtätar utan att ta hänsyn till helheten?

Konsekvenser för gröna stråk, miljö, social miljö, trygghet, trafik hanteras inom varje enskilt bygge men varför gör ni inga utredningar om den samlade effekten?

Vi är oroliga för hanteringen av vattennivåerna. Det vore jättespännande att få veta den ackumulerade effekten av att ni exploaterat så mycket omkringliggande åkermark, samt nu även vill bygga i Hagaparken. Ni säger ”Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 11paragrafen miljöbalken. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats”. Tyvärr har vi redan idag har översvämningar på gator, i källare och i parker när det regnar mycket eller blåser från fel håll.

Vi skulle gärna vilja få ett dokument som visar på den ackumulativa effekten av samtliga byggen här ute. Kanske er plan är att boende öster om Klagshamnsvägen ska få strandtomt om några år och våra vänner väster om Klagshamnsvägen kommer att förvandlas till ”Atlantis”? Det spelar inte så stor roll att ni ”bedömer” för vi vet hur det ser ut här ute och vad som händer vid regn och blåst

Fråga 5: Vad betyder ”Vi vill skapa ett hållbart samhälle.”  för dig och dina partikollegor?

www.mp.se går det att läsa ”Vår politik. Vi vill bygga ett hållbart samhälle.

”Bunkeflostrand har vuxit med mer än 150% de senaste 20-åren detta utan att stadsplaneringen har säkerställt att det kan vara en riktig ”by”. Vi har bara vuxit i form av bostäder, lekplatser och de senaste åren även med förskolor och skolor. Problemet i en by med 15000 invånare utan centrum och samhällsfunktioner, dvs en sovstad, är att vuxna bara går till och från skola och affär. Det finns ingen samlingsplats.

Vi har bidragit till Malmös utveckling och försökt ta ansvar. Vad fick vi för det? Våra barn har gått i baracker i såväl dagis som skola, de har inte någon fritidsgård, det råder brist på utrymme för föreningsliv och vi har under många år skjutsat barn till och från stan för träning.

Vi ska stå ut med stadens nackdelar men får inte stadens fördelar. Ni hävdar idogt att vi har ett blomstrande centrum och i granskningshandlingarna för Dp 5477 står det att vi har ett konditori i centrum…det var många år sedan. I protokollet från dialogmötet den 5 dec 2016 står det ”Avseende Bunkeflostrands centrum har Stadsbyggnadskontoret inlett en dialog med fastighetsägaren om utveckling av centrum och dess innehåll. Mer finns inte att säga i dagsläget” Hur går det? Ni har monopol på samhällsplanering, inte kan ni låta en ensam, girig fastighetsägare sätta sin prägel på hela Bunkeflostrand? Otryggt och ogästvänligt. Eftersom ni har planmonopol så kan man ju tycka att ni kunde planerat in ett nytt centrum i Bunkeflostrand och inte bara nya bostäder…

Vi har pratat med många sakkunniga, vi har pratat med oppositionen vi har pratat med grannar och vänner och alla anser att Dp 5477 är ett skämt. Hur kan det vara så lätt att besluta om en sådan uppenbart dum detaljplan men så svårt att se till att bygga ett ordentligt samhälle och inte bara bostäder?

Ibland uttrycks det som om att vi är oroliga för att värdet på våra fastigheter sjunker men vi har inte flyttat hit i spekulativa syften. Problemet är att det är värdet på vårt boende som sjunker! Den typ av boende, där vi har valt att göra avkall på stadens bekvämligheter till förmån för natur, luftighet och lugn. Detta gäller oss som bor i lägenhet och oss som bor i hus. Detta gäller oss som bor i Bunkeflostrand.

Pin It on Pinterest

Share This