Välj en sida

Stadsbyggnadsnämnden vill alltså få igenom en ny detaljplan i Hagaparken (MKBs fastigheter som ligger vid Bomhögsvägen) DP5477. Detta trots massiva protester från boende i de befintliga MKB husen, sakägarna runt om samt många andra i hela Bunkeflostrand. Dessutom så har både Moderaterna, Liberalerna och Sverige Demokraterna reserverat sig i varje instans mot förslaget.

Synpunkter på deras reviderade förslag måste vara kommunen till handa senast den 15e maj. (Vissa sakägare har fått dispens till den 25e.)

Ni som skickade in era synpunkter förra gången kan läsa svaren på era synpunkter på kommunens hemsida.

Vi är fem kringliggande samfälligheter och individuella sakägare som driver frågan och många boende i Bunkeflostrand har frågat oss hur man går till väga för att göra sin röst hörd igen.
Ni som vill visa våra styrande politiker vad ni anser om DP5477 (vilket i sig lyfter frågan om ett hållbart Bunkeflostrand) kan skicka in era synpunkter på detaljplanen till stadsbyggnadskontoret@malmo.se  senast den 15:e maj.
Ni får gärna använda vår argumentation nedan eller underlag från våra andra blogginlägg.

”Jag yrkar på att förslag till DP5477 inte godkänns av följande anledningar…”

  1. Miljökonsekvenser –Vad blir den samlade konsekvensen av att kommunen exploaterat så mycket omkringliggande åkermark? Redan idag har vi översvämningar på gator, i källare och i parker när det regnar mycket eller blåser från fel håll. Vi vill att kommunen redogör för hur den ökade bebyggelsen och hårdgörande av mark kommer att påverka vattennivåerna.
  2. Kommunikationer och pendling – Vi som pendlar dagligen vet hur ansträngda Gottorpsvägen och Naffentorpsvägen redan är. Hur kommer ytterligare boende i området och ökad trafik påverka denna redan ansträngda situation? Hur kommer kollektivtrafiken påverkas? Samtliga skolor ligger där det är som mest trafikerat. Hur säkerställer man ”Säker skolväg” med kraftigt ökad trafikmängd utanför skolorna? Vi anser att kommunen bör genomföra en helhetsbedömning av trafiken som tar hänsyn till samtliga utbyggnadsprojekt i Bunkeflostrand.
  3. Centrum och Service – Bunkeflostrand har fler invånare än tätorter som Höör, Lomma, Vellinge och Oxie. Vårt invånarantal har vuxit med mer än 150% på de senaste 20 åren dock utan att samhällsservicen har följt med. Däremot så har vi mindre tillgång till affärer och service idag i ”byn” än vad som fanns för 20 år sedan. Vi undrar vad kommunen gör för att skapa förutsättningar för ett blomstrande centrum i Bunkeflostrand som kan tillgodose den kraftiga tillväxten av invånare här? Vi ser inga planer för utveckling av centrum, eller byggande av nya lokaler som kan inhysa affärsidkare såsom frisörer, blomsterhandlare eller bageri. Kommunens utbyggnad ger oss en sovstad som skapar anonymitet då det inte finns några naturliga mötesplatser. Vi vill att kommunen visar en plan för upprättande av ett fungerande centrum innan man beslutar om mer utbyggnad.
  4. Integration– Ökad integration är en av anledningarna som kommunen har uppgett som skäl till att förvandla ett område från ”Hus i park” till ett höghusområde. Integration uppstår inte för att man bor på samma ort, integration uppstår vid mötesplatser vilket vi inte har i Bunkeflostrand. När folk stänger in sig i sina bostäder för att det inte finns naturliga mötesplatser så skapar det anonymitet istället för integration. Vi vill veta hur kommunen ska bidra till att Bunkeflostrand får naturliga mötesplatser och inte enbart en massa bostäder.
  5. Fritidsaktiviteter – I Bunkeflostrand bor mer än 3000 barn och ungdomar mellan 0-18 år. Inget annat delområde i Malmö har lika många barn och ungdomar, Lindängen kommer på andra plats med ca 2000 barn och ungdomar. Kommunen har varit jätteduktig på att planera och bygga lekplatser i Bunkeflostrand, men vad ska alla som är över 10 år göra? Vi vill att kommunen redogör för hur Bunkeflostrand ska kunna ta hand om den växande skaran ungdomar.
  6. Områdets karaktär – Vi anser att det inte är rimligt att bygga 6-våningshus i parken som ligger mitt i ett villaområde. Befintlig detaljplan har tydligt angett att MKBs 3-vånings och 4-våningshus ska ligga som ”hus i park”. Den föreslagna detaljplanen förvandlar ett luftigt parkområde till ett höghusområde.

 

Pin It on Pinterest

Share This