Välj en sida

Vi har uttryckt en oro över att utbyggnaden av Bunkeflostrand har lett till ökad otrygghet, främst för våra ungdomar. Detta har kommunen avfärdat.

Har vi fått rätt?

I alla fall om man ser till kommunens prioritering i ett nytt projekt för satsning på ungdomars trygghet, CTC – Communities That Care. I uppstarten har de fem mest angelägna områdena valts ut. Bunkeflostrand är ett av dem.

Och tyvärr så händer saker som ger fog för vår och våra barns oro. Elever mordhotade på skola i Bunkeflostrand.

Trygghetsprojektet handlar om att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Detta ska se i samarbete mellan kommun, polis, civilsamhälle, boende och näringsliv. Även om projektet inte startat än så har kommunen redan fått utmärkelse för sina insatser.

Vi hoppas på ett gott samarbete när projektet drar igång.

Vi har som sagt inte varit överens med kommunen i trygghetsfrågan. I samband med ny detaljplan för Haga menar stadsbyggnadskontoret och MKB

  • att utbyggnaden med fler bostäder i Bunkeflostrand ökar rörligheten som i sin tur skapar trygghet.
    – Vi ser inte att utbyggnaden av bostäder i sig skapar mer trygghet utan pekar på en rad åtgärder som behövs för att täppa till det gap som uppstått antal boende och utbud och service.
  • att kommunens trygghetsmål har uppnåtts genom de dialogmöten som genomförts.
    – Check på den, men vad är resultatet undrar vi.
  • De säger också att vi har ett rikt föreningsliv och ett blomstrande centrum, även om ”blomstrande” har tonats ner i senaste skrivelserna.
    – Det stämmer inte. Jämfört med tätorter av motsvarande storlek så är utbudet litet.

Vi har överlägset flest barn och ungdomar av alla områden i hela Malmö, 3300 och år 2020 räknar vi med nästa 4000 barn och ungdomar. Vi vill ha ett tryggt samhälle och det får man genom att skapa naturliga mötesplatser, ge förutsättningar för ett levande centrum och satsa på skola och föreningsliv.

Vi ser projektet som ett tecken på att vi fick rätt i trygghetsfrågan.

Vi tror att vi kommer att få rätt i flera frågor, för ett trivsamt och hållbart Bunkeflostrand.

Pin It on Pinterest

Share This