Välj en sida

Socialdemokraterna menar att det har hänt mycket i Bunkeflostrand senaste mandatperioden. Katrin Stjernfeldt Jammeh skriver på Facebook:

”Kära Bunkeflobo.
För oss är det viktigt att du som bor här ska trivas. Under denna mandatperioden har mycket hänt i Bunkeflostrand. Bland annat har Gottorpsskolan byggts och möjliggjort för fler elever att gå kvar längre i skolan istället för att pendla till Limhamn. Och den 3 september öppnar här en ny fritidsgård för bunkeflos alla unga.
Något annat positivt är att busslinje 6 avgår var 5:e minut till Hyllies stora utbud av sport, underhållning, shopping och tåg. Vi har också fått 30-skyltar utanför skolorna, fler vägbulor och arbetet med att göra gatorna tryggare fortsätter.
Nu kämpar vi för att skapa en attraktiv mötesplats, fler hundrastgårdar, belysning längs med strandstigen och att göra Annestadstorg lite trevligare.
Med vänlig hälsning,
Katrin Stjernfeldt Jammeh”

Vi håller med om att det har hänt mycket, en del positivt där vi tror att våra påtryckningar har bidragit. Mycket positivt med en fritidsgård, bra där!! Men det mesta som faktiskt har hänt under mandatperioden är en ogenomtänkt utbyggnad där man inte tagit ansvar för helheten. Vi ställde nedan frågor till Katrin Stjernfeldt Jammeh, frågor som går som en röd tråd genom vår blogg. Se vilka reaktioner och svar de har fått på Socialdemokraternas Facebooksida.

”Bunkeflostrand har vuxit med mer än 150% de senaste 20-åren detta utan att stadsplaneringen har säkerställt att det kan vara en riktig ”by”. Vi har bara vuxit i form av bostäder, lekplatser och de senaste åren även med förskolor och skolor. I Bunkeflostrand bor det fler invånare än i tätorter som Höör, Oxie och Lomma. Under dessa 20 år har ni varit styrande. Varför skulle det bli annorlunda nu?
Ett par frågor:
1. ”Ladan” har stått tom sedan 60-talet. När några eldsjälar i Bunkeflostrand tog fram en plan för att göra det till en mötesplats (café, konferenslokal, mindre kontorshotell) så fick kommunen/skolan plötsligt bråttom att ha behov av ytan. När kommer skolan att börja nyttja marken och till vad?
2. Är det inte kommunens uppgift när man planerar staden att planera in för centrum? Det skrivs åtskilliga gånger i era svar här att marken där ICA ligger är privatägd och att ni inte kan göra något. Helt ok, men var har ni planerat in centrum under de 15 år som Bunkeflostrand har vuxit med 150%?
3. Fritidsgård är bra och har länge varit efterfrågat, men som vi tidigare har påtalat behövs ett levande samhälle för att integration och trygghet ska uppstå. Det räcker inte med en fritidsgård eller en mötesplats i nordöstra hörnet av Bunkeflostrand, det kräver att vuxna, barn och ungdomar har ett naturligt rörelsemönster till och från aktiviteter, affärer och andra samlingsplatser. Vilken är er övergripande plan för att skapa ett hållbart samhälle i Bunkeflostrand, den stadsdel i Malmö som har flest barn och ungdomar (med råge) i hela Malmö?
4. Tillsammans med miljöpartiet har ni drivit på en kraftig utbyggnad av Bunkeflostrand och därmed hårdgörande av stora ytor, vilket i sig minskar områdets förmåga att ta upp vatten vid skyfall. Många upplever redan idag översvämningar i källare och på gator, Vilken är er plan för att åtgärda detta inför framtiden?”

Hur Moderaterna ser på Bunkeflostrands utveckling kan läsas i tidigare blogginlägg. Sedan dess har Torbjörn Tegnhammnar blivit intervjuad i Lokaltidningen, där han sågar det rödgröna stadsbygget.
”….En bit norrut ligger Bunkeflostrand, där det byggs mycket. Vad säger du om förtätningen av Hagaparken?
– Om vi får styra så river vi upp detaljplanen. De som har bosatt sig där har ju skaffat sina bostäder utifrån en tydlig plan från kommunen att det är ett grönområde. Att det ska sättas upp femvåningshus i deras trädgård… så gör man liksom inte. Det är inte heller där som behovet av förtätning finns utan det är inne i stan.
Bor man i en stad får man räkna med att den förändras, eller?
– Klart att det sker förändringar, men det ska vara en positiv utveckling. Den karaktär som finns ska inte förstöras utan bevaras och förstärkas. Bunkeflostrand och Malmö city är två helt olika typer av områden.” Läs hela artikeln här.

Det senaste vi har hört från Miljöpartiet är svaret på vårt öppna brev till Märta Stenevi, där hon bland annat skriver:
”MKB:s önskan att komplettera sina luftigt placerade punkthus med en handfull nya hus på outnyttjade parkeringsplatser har väckt diskussion, och vi kommer att fortsätta besvara frågor för att minska oron.”

Vi bjöd in till ytterligare dialog, men den har uteblivit. Ännu så länge har detaljplansärendet inte tagits upp på stadsbyggnadsnämnders möten. I normal ordning borde den varit uppe innan sommaren. Är vi på väg att få rätt? Ett av våra starkast argument mot detaljplansförändringen är att kommunen valt att inte göra en miljökonsekvensbeskrivning. Är det den man håller på med eller avvaktar man valresultatet?

Liberalernas löften till Bunkeflostrandborna ser ut så här:

 

På söndag röstar vi för ett trivsamt och hållbart Bunkeflostrand!

När vi har valresultatet så vill vi fortsätta vårt arbete, inte minst vill vi ha en dialog för att klimatsäkra Bunkeflostrand. Vårt förslag är en strand som skydd för skyfall, extremväder och höjda havsnivåer. Vi vill inte bli utförsäkrade! Se sydsvenskans artikel ”Svårare försäkra skånska nybyggen där havet hotar översvämma”.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This