Välj en sida
Utbyggnaden i Bunkeflostrand prövas mot lagen

Utbyggnaden i Bunkeflostrand prövas mot lagen

Med anledning av att stadsbyggnadsnämnden 2018-12-19 beslutat om detaljplaneuppdrag för Limhamns skjutbana Dp5624 och området öster om Kalkbrottsgatan, Dp5622 så har ett antal boende i Bunkeflostrand lämnat in en begäran om Laglighetsprövning av beslutet till...
Trafiken i Bunkeflostrand

Trafiken i Bunkeflostrand

Antalet bostäder i Bunkeflostrand har ökat mycket de senaste åren, men någon väsentlig satsning på kollektiva transporter har inte skett. Det har inneburit fler och fler bilar på vägarna med köbildning i rusningstrafik. Speciellt är det passagen via Gottorpsvägen...
Kommunen startar projekt för ungdomars trygghet

Kommunen startar projekt för ungdomars trygghet

Vi har uttryckt en oro över att utbyggnaden av Bunkeflostrand har lett till ökad otrygghet, främst för våra ungdomar. Detta har kommunen avfärdat. Har vi fått rätt? I alla fall om man ser till kommunens prioritering i ett nytt projekt för satsning på ungdomars...

Pin It on Pinterest