Välj en sida

Det har varit en del frågor sedan Sydsvenskan publicerade en artikel gällande MKBs förtätning i Hagaparken, för en dryg vecka sedan. Många tror att beslutet är klart och många har undrat om det finns något gemensamt engagemang, så som det blev för 18 månader sedan. Det finns fortfarande ett engagemang och vi är fem sakägande villasamfälligheter som tillsammans med boende i de befintliga MKB husen kommer att fortsätta kämpa mot detta förslaget. Vi har även andra föreningar som inte är sakägare som är med och stöttar och driver frågan. Övriga som vill kämpa med oss, är välkomna att göra det.
Artikeln i Sydsvenskan är missvisande, det finns inte något beslut om detaljplan ännu. Kommunen har lagt ut ett nytt förslag på detaljplan som har gått för granskning till sakägare. Nästa steg är att de ska besluta om detaljplan. Vi har fått tre veckor på oss och i dessa ligger både Valborgshelg och Kristihimmelsfärdshelg.

Moderaterna, Liberalerna och Sverige Demokraterna yrkade på avslag i stadsbyggnadsnämnden men det röstades igenom av Miljöpartiet och Socialdemokraterna.
Förra omgången som var under hösten/vintern 2016 fick kommunen ta emot synpunkter från ca 20 sakägare, 110 övriga medborgare i Bunkeflostrand samt namnunderskrifter från ca 150 boende in de befintliga MKB husen, ett underlag som motsvarar ca 180 sidor. Kommunens svar på synpunkterna är generella, svaga och av karaktären ”vi bedömer”. Detta visar tydligt att man har valt att inte ta hänsyn till en massiv vilja från boende i Bunkeflostrand.
Det nya förslaget är något reviderat från det förra, med 90 lägenheter mot tidigare 120.

Vi har alla rätt till olika åsikter men då många har hört av sig till mig angående ovan ska jag här redogöra för min syn på det hela, vilken jag vet delas av många andra, det handlar om en hållbar utveckling av vårt samhälle.

1. Bunkeflostrand har fler invånare än tätorter som Höör, Lomma, Vellinge och Oxie. Vårt invånarantal har vuxit med mer än 150% på de senaste 20 åren. Däremot så har vi mindre tillgång till affärer och service idag i ”byn” än vad som fanns för 20 år sedan. Kommunens utbyggnad ger oss en sovstad som skapar anonymitet då det inte finns några naturliga mötesplatser.

2. ”Ladan-projektet” som drevs av Martin Engman och Thomas Madsen var ett fantastiskt initiativ till att skapa mötesplats i Bunkeflostrand. Kommunen har utan goda anledningar förkastat förslaget och även beslutat att riva Ladan. Villaföreningen gör även de ett fantastiskt arbete för att hålla ihop helheten i vår by, men det krävs även samlingsplatser.

3. I deras planförslag pratar man om att bygga fler MKB lägenheter för ökad integration. Integration uppstår enligt mig inte för att man bor på samma ort, den uppstår vid mötesplatser. I Bunkeflostrand finns inga mötesplatser. ”Ladan” kunde ha varit en sådan mötesplats. Kommunen visar tydligt att man inte är intresserad av ett hållbart Bunkeflostrand. Man vill bara trycka ut fler boende här.

4. Kommunens olika enheter tittar på varje detaljplan som enskilda och separata planer. Man beaktar inte helheten och den ackumulativa effekten. Ett exempel är att genom att hårdgöra alla de ytor man gjort med byggnationer i Bunkeflostrand så minskar även naturens egen förmåga för upptagning av regn och dagvatten. Vi som bor runt Hagaparken idag, vet att parken ofta inte klarar av att ta upp alla vattenmängder vid regn utan att det vid regn, ofta blir stora vattensamlingar längs Bomhögsvägen. Den fråga vi ställer till kommunen är vilken konsekvens har allt detta byggande på sikt för hela Bunkeflostrand som redan idag ligger i riskzonen vad gäller vattennivåerna.

5. Vi har idag minst 14 kommunala lekplatser, vilket är jättebra. Frågan är vilken plan kommunen har för de barn som blir tonåringar och växer från lekplats-stadiet. Det finns inget här ute för tonåringar, och dessa kullar blir bara större och större.

6. I planförslaget påtalar kommunen att höjden på Whilborgs arena och den högre bebyggelsen som MKB husen står för ”återspeglar en högre volymskala in mot centrala Bunkeflostrand centrum jämfört med den i övrigt låga radhus och enfamiljhusen som i övrigt karakteriserar området”. I det nya förslaget vill man bygga 5-vångningshus med en sjätte indragen våning i Hagaparken, i anslutning mot ”kullarna”. Det är inte svårt att se hur detta lätt kan leda till ytterligare höghusbebyggelse in i parken utanför Whilborgs i framtiden.

Det är många byggen som pågår i Bunkeflostrand och varje gång en ny detaljplan tas upp så informerar man enbart de som bor närmast. Därmed så får man heller aldrig en helhetssyn. Kommunen och dess politiker har haft alla möjligheter i världen att planera vår by till att bli något mer än en sovstad, men det enda intresset man har är att bygga fler bostäder här ute. Trots 180 sidor av konstruktiva synpunkter på varför det är dumt att bygga vidare i Hagaparken, så väljer man att gå emot oss som bor här. Ni som skickade in era synpunkter förra gången kan läsa svaren på era synpunkter på kommunens hemsida. Ni som vill visa våra styrande politiker vad ni anser om DP5477 (vilket i sig lyfter frågan om ett hållbart Bunkeflostrand) kan skicka in era synpunkter på detaljplanen till stadsbyggnadskontoret@malmo.se senast den 15:e maj. Personligen tycker jag att kopplingen till ”Ladan projektet” även ska lyftas fram av så många som möjligt av oss om vi vill bo in en levande by.

Pin It on Pinterest

Share This