Välj en sida

Välkommen till bloggen för utvecklingen av ett hållbart och trivsamt Bunkeflostrand!

Tack vare Bunkeflobornas protester har kommunen startat ett strategiprojekt för att ta ett helhetsgrepp om Bunkeflostrands utveckling.

Vi i ”Utveckla Bunkeflostrand” välkomnar detta och är tacksamma för de möten vi har haft med kommunens tjänstemän och politiker. Vi är dock tudelade till resultatet då det redan nu byggs och planeras för mer än tusen nya bostäder. För oss signalerar det inte att man tar ett helhetsansvar.

Därför har vi tagit fram vårt förslag till agenda för att utveckla ett trivsamt och hållbart Bunkeflostrand. Vi kallar vår agenda för den ”Nya Bunkeflomodellen”. Den ska ses som en slutsats av flera års arbete och protester med input från tusentals Bunkeflobor och sakkunniga samhällsbyggare.

Kommunen bör komma fram till liknande strategi för Bunkeflostrand eftersom inga av våra förslag till åtgärder är kontroversiella, snarare tvärtom. Samtliga åtgärder har stöd i kommunens egna beslut och riktlinjer.

Den nya Bunkeflomodellen består av 5 punkter.

  • En riktig strand i Bunkeflostrand – För skydd mot extremväder och översvämningar med plats för rekreation
  • Ett centrum mitt i byn – Det ska finnas många anledningar att ta sig till ett blomstrande centrum!
  • Social hållbarhet – Aktiviteter, mötesplatser, trygghet och integration
  • Trygga och glada trafikanter – Framkomlighet i och kommunikation till/från Bunkeflostrand!
  • Miljö och biologisk mångfald – Ett samhälle för natur, djur och människor!

Vi som bloggar är ett gäng personer som förenats i samband med förslagen på utbyggnaden av Haga. Haga är de hyreshus som ägs av MKB på bomhögsgatan, ett stenkast från kullarna i Sundsbroparken. Vi representeras av boende i omgivande villakvarter, hyresgäster i MKB-husen, villaföreningen i Bunkeflostrand, ”Rädda Ladan”-initiativet och flera andra med stort hjärta för vår och våra barns framtid i Bunkeflostrand. Därför har vi skapat en blogg. En blogg för utvecklingen av ett hållbart och trivsamt Bunkeflostrand.

 

Utbyggnaden av Haga stoppad!

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Sofia Hedén (S) meddelade den 27:e juni att utbyggnadsplanerna för Haga läggs ner. Se Lokaltidningen, Sydsvenskan och Info Express. Planerna startades 2016. Under starkt inflytande från Miljöpartiet skulle Haga bli ett tätt...

läs mer

NEJ till utbyggnad i Norra Bunkeflostrand

Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ta fram detaljplan för Limhamns Skjutbana, dp5624 och området öster om Kalkbrottsgatan, dp5622. Stadsbyggnadskontoret har nu låtit tre arkitektkontor skissa på en utbyggnad av 1150 bostäder för ca 4000 boende. Se förslag. Norra...

läs mer

Nya Bunkeflomodellen!

Tack vare Bunkeflobornas protester har kommunen startat ett strategiprojekt för att ta ett helhetsgrepp om Bunkeflostrands utveckling. Vi i ”Utveckla Bunkeflostrand” välkomnar detta och är tacksamma för de möten vi har haft med kommunens tjänstemän och politiker. Vi...

läs mer

Utbyggnaden i Bunkeflostrand prövas mot lagen

Med anledning av att stadsbyggnadsnämnden 2018-12-19 beslutat om detaljplaneuppdrag för Limhamns skjutbana Dp5624 och området öster om Kalkbrottsgatan, Dp5622 så har ett antal boende i Bunkeflostrand lämnat in en begäran om Laglighetsprövning av beslutet till...

läs mer

Trafiken i Bunkeflostrand

Antalet bostäder i Bunkeflostrand har ökat mycket de senaste åren, men någon väsentlig satsning på kollektiva transporter har inte skett. Det har inneburit fler och fler bilar på vägarna med köbildning i rusningstrafik. Speciellt är det passagen via Gottorpsvägen...

läs mer

Pin It on Pinterest

Share This